Athro/Athrawes (siarad Cymraeg)


This job does not exist anymore.

Try running a new search or browse our vacancies.

Or fill in the form below to receive job alerts.

2019-11-26 00:00:241970-01-01 Hoop Recruitment
Job Type Day
Area RCT, Wales
Sector Education - Secondary Teacher
Salary £127.72+ Per Day
Start Date ASAP
Advertiser Ryan Jones
Job Ref 243
Job Views 81
Description
Ar hyn o bryd mae Hoop Education am recriwtio athrawon i weithio mewn ysgolion cyfrwng Cymru ledled De Cymru.

Bydd pob athro cymwys sy'n gweithio gyda ni yma yn Hoop:

● Taliad o leiaf £127.72 y dydd (M1)
● Gael eich dyrannu ymgynghorydd addysg dynodedig ei'n tîm dan arweiniad athrawon, a fydd yn gweithio gyda chi i nodi cyfleoedd i'ch gweithiwr datblygiad proffesiynol parhaus
● Cewch fynediad uniongyrchol i ein platfform hyfforddi ar-lein, lle byddwch chi'n gallu cwblhau pynciau e-ddysgu ar Amddiffyn Plant, Defnyddio Grym Rhesymol, Symud a Thrin, Cymorth Cyntaf a Rheoli Ymddygiad, yn ogystal ag modiwlau arall sydd ar gael yn y sector addysg.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:
 • Cynnal disgyblaeth ystafell ddosbarth yn unol â pholisi disgyblaeth yr ysgol
 • Adeiladu perthynas rhyngoch chi a'ch disgyblion
 • Cefnogi disgyblion wrth iddynt wneud gwaith yn unol â blaenoriaethau'r cwricwlwm cenedlaethol
 • Hyrwyddo ethos yr ysgol a chadw at holl bolisiau a gweithdrefnau'r ysgol
 • Gweithio'n agos gyda holl gydweithwyr yr ysgol ac o dan gyfarwyddyd tîm arweinyddiaeth yr ysgol.
Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn:
 • Gael brofiad o weithio mewn lleoliad Ysgol Uwchradd
 • Dal statws Athro Cymwysedig
 • Bod yn gofrestredig (neu'n barod i gofrestru) gyda Chyngor y Gweithlu Addysg
 • Bod yn ymarferydd angerddol gyda'r awydd i wella'r canlyniadau addysg i bob disgybl
 • Meddu ar sgiliau trefnu rhagorol a gallu cyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel
 • Gallu cefnogi a hyrwyddo ethos yr ysgol.
Ymhlith y buddion mae:
 • Gwiriad DBS am ddim
 • Hyfforddiant am ddim
 • Cyfeiriwch ffrind ac ennill hyd at £150
 • Tâl Wythnosol
 • Oriau gwaith hyblyg.
Oherwydd natur y rôl hon, bydd gwiriad DBS yn cael ei gynnal cyn cyflogaeth.
Mae Hoop Education yn falch o fod yn asiantaeth gyflogaeth dan arweiniad athrawon, gyda phrofiad eang o osod ymgeiswyr yn eu rôl swydd ddelfrydol. Os oes gennych y sgiliau a'r profiad perthnasol ac yn awyddus i ddarganfod mwy, yna cliciwch ar y b0twm ymgeisio. Fel arall, gallwch ffonio Ryan a thîm Hoop Education ar 02922 400519.
Keywords
SectorClear
AreaClear
Job TypeClear
SalaryClear
Sign in
Register
Ryan Jones
Browse Ryan's jobs
Get in touch with Ryan
Similar Jobs
 • Secondary Teachers - Bridgend
  Wales, Bridgend
  Secondary Teacher
  £127.72+ Per Day

  Hoop Education are currently looking to appoint Secondary Supply teachers for both short-term and long-term placements in some fantastic schools in Bridgend LEA and the surrounding areas.

  Why Hoop? Hoop have recently been appointed on to the new National Procurement Service(NPS) framework a...
 • Secondary Teacher - Newport
  Wales, Newport
  Secondary Teacher
  £127.72+ Per Day

  Hoop Education are currently looking to appoint Secondary Supply teachers for both short-term and long-term placements in some fantastic schools in Newport LEA and the surrounding areas.

  Why Hoop? Hoop have recently been appointed on to the new National Procurement Service(NPS) framework an...
 • Rhondda Cynon Taff Secondary Teachers
  Wales, Powys
  Secondary Teacher
  £127.72+ Per Day

  Hoop Education are currently looking to appoint Secondary Supply teachers for both short-term and long-term placements in some fantastic schools in the Rhondda Cynon Taff areas.

  Why Hoop? Hoop have recently been appointed on to the new National Procurement Service(NPS) framework and are commi...
Email Me Jobs Like This
Subscribed to similar jobs notifications
65Years in Recruitment
6Specialist Division
1Office pets
76Specialist job profiles

Contact us

Cardiff Branch

14-18 City Road, Cardiff, CF24 3DL

+44 (0) 2922 400 519

enquiries@hooprecruitment.co.uk

Swansea Branch

Henley House, The Queensway, Fforestfach, Swansea, SA5 4DJ

+44 (0) 1792 209899

enquiries@hooprecruitment.co.uk

Rhondda Cynon Taff Branch

Ty Menter, Parc Navigation, Abercynon, Rhondda Cynon Taff, CF45 4SN

+44 (0) 1443 716 480

enquiries@hooprecruitment.co.uk

We use cookies to provide you with the best possible browsing experience on our website. You can find out more below.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
+Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
ResolutionUsed to ensure the correct version of the site is displayed to your device.
essential
SessionUsed to track your user session on our website.
essential
+Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Google AnalyticsGoogle Analytics is an analytics tool to measure website, app, digital and offline data to gain user insights.
Yes
No
+Marketing
Marketing Cookies are used for various purposes.
Tawk.toThis allows our Live Chat Functionality
Yes
No

More Details